REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Kamionnej

Poznański Oddział GDDKiA złożył do Urzędu Gminy Międzychód wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Kamionnej w ciągu DK24.

 

Plan orientacyjny: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k., www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
Plan orientacyjny: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k., www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

Decyzja ta ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi i pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” jeszcze w tym roku. Obwodnica Kamionnej została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Wybór wariantu optymalnego

W oparciu o analizę wielokryterialną: kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu obwodnicy Kamionnej, oznaczony jako wariant 1 (kolor czerwony).

Cel inwestycji

Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim.

Źródło: tekst GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA