REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

Do Burmistrza Kowalewa Pomorskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy tego miasta w ciągu drogi krajowej nr 15. To pierwszy taki wniosek dla inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic w województwie kujawsko-pomorskim.

Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

W ramach tego programu w woj. kujawsko-pomorskim GDDKiA zrealizuje sześć inwestycji. Będą to obwodnice Brześcia Kujawskiego (DK62), Kowalewa Pomorskiego (DK15), Kruszwicy (DK62), Lipna (DK67), Nowej Wsi Wielkiej (DK25) i Strzelna (DK15/25). W 2021 roku podpisano umowy z wykonawcami Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla tych zadań. Odbyły się już spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin.

Obwodnica Kowalewa Pomorskiego

Preferowany wariant poprowadzenia drogi to W3-2, okrążający miasto od południa. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach otworzy drogę do opracowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Decyzja ta określi szczegółowe warunki przeprowadzenia prac budowlanych. Realizacja planowana jest w latach 2027-2029.

Nowa trasa podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego, polepszy warunki przejazdu tranzytowego oraz lokalnego. Poprawione zostaną warunki techniczno-użytkowe drogi. Wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni w celu dostosowania nośności do obciążeń do 11 tony/oś w przekroju 1×2. DK15 przebiegająca przez Kowalewo Pomorskie łączy autostradę A1 (Toruń) i Ostródę (S7). Wykonawcą STEŚ-R jest firma Lafrentz Polska. Wartość kontraktu to 2,4 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA