Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Sidziny

Ruszył kolejny etap prac przygotowawczych dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu DK46. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie DŚU, która pozwoli ustalić przebieg korytarza terenowego nowej trasy.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Trochę historii

W kwietniu 2021 r. rozpoczęto prace przygotowawcze, obejmujące Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem DŚU. Na etapie STEŚ-R rozpatrywane były cztery warianty przebiegu tej trasy.

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Wszystkie uwagi i opinie do zaproponowanych wariantów zostały przez projektanta przeanalizowane. Część z nich, stosownie do możliwości, wprowadzono do dokumentacji.

Wybór wariantu

Możliwe warianty przebiegu trasy analizowane były pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Optymalny z nich – wariant 2 –  wskazany został jako rekomendowany we wniosku o wydanie DŚU skierowanym do Wójta Gminy Skoroszyce.

Opis wariantu

W preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość 8,5 km i przebiega przez teren gmin Skoroszyce i Łambinowice w powiecie nyskim oraz przez fragment gminy Niemodlin w powiecie opolskim.

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Sidziny wraz z budową skrzyżowań, obiektów mostowych (w tym nad Nysą Kłodzką). W ramach inwestycji przebudowane lub rozbudowane zostaną drogi krzyżujące się z obwodnicą oraz istniejące urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z budową obwodnicy i budową dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu.

Projektowana obwodnica będzie drogą w klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o nośności 11,5 ton/oś, dla której okres realizacji planowany jest w latach 2025-2028.

Zadanie przygotowywane jest w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI