REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Szalejowa Górnego

Do Wójta Gminy Kłodzko trafił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Szalejowa Górnego. Postępowanie administracyjne zakończy się wydaniem decyzji, która ostatecznie zatwierdzi przebieg trasy.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Wybór wariantu

Przed złożeniem wniosku opracowana została dokumentacja projektowa, w tym analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne zaproponowano najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. To przebiegający po północnej stronie DK8 wariant W1B.

DŚU jest niezbędna do realizacji inwestycji, ponieważ zatwierdzi przebieg obwodnicy Szalejowa Górnego, przeznaczony do dalszych prac projektowych. Wydanie decyzji umożliwi również ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót w systemie „Projektuj i buduj”. Jest także konieczna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zakres i cel inwestycji

Proponowana w tym wariancie trasa będzie miała długość ok. 3,2 km. Rozpoczynać się będzie od ronda w km ok. 28+620, projektowanego w ramach równolegle prowadzonych prac dokumentacyjnych dla rozbudowy DK8 na odcinku Szczytna – Kłodzko, a kończyć również rondem w km ok. 31+617.

Przez pierwsze 400 m projektowana obwodnica prowadzona jest przez tereny pól uprawnych, następnie przekroczy estakadą dolinę rzeki Cicha oraz drogę powiatową prowadzącą w kierunku Wolan (nr 3304D). Ze względu na znaczną głębokość i rozpiętość doliny, trasa prowadzona będzie obiektem inżynierskim o długości ok 170 m. Korytarz obwodnicy został zaprojektowany tak, aby maksymalnie omijać zabudowania mieszkalne.

Na dalszym przebiegu obwodnica Szalejowa Górnego krzyżować się będzie w formie obiektu z drogą powiatową w kierunku Kamieńca (nr 3239D), a następnie prowadzona będzie polami uprawnymi i połączy się z odcinkiem DK8 Szczytna – Kłodzko. Realizacja wariantu W1B wiązać się będzie z wyburzeniem dwóch budynków gospodarczych.

Uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest w I kw. 2025 r. Ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj” ma nastąpić w I kw. 2026 r. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2026-2029.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA