REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o wydanie ZRID dla drogi S19 Kock – Lubartów

Do Wojewody Lubelskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 16 km odcinka drogi ekspresowej S19 Kock – Lubartów. Wydanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

 

Zdjęcie: Łukasz Minkiewicz, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: Łukasz Minkiewicz, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Droga realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj” w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., przez konsorcjum firm RUBAU Polska (lider) i Poltores. Wartość kontraktu to  ok. 390 mln zł.
ZRID – ważny etap

Zgodnie z umową wykonawca w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Na jej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości.

Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia prac po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

Co w ramach inwestycji?

Odcinek o długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ, przebiegać będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem DK19.

Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej DK19.  Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

W ramach zadania powstaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA