REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o wydanie ZRID dla S12 Piaski – Dorohucza

Do Wojewody Lubelskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohucza. Po uzyskaniu tej decyzji będzie mogła rozpocząć się budowa.

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Co zostanie zbudowane?

W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami w obu kierunkach, a także drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowanych jest m.in. sześć wiaduktów, most oraz siedem przejść dla zwierząt.

Bilsko 10-kilometrowy odcinek realizuje firma Intercor, a wartość umowy to niespełna 358 mln zł. Przebiegać on będzie nowym korytarzem przez gminy Trawniki oraz Piaski. Zaczynać będzie się na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie rozbudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski – Łopiennik. Trasa S12 początkowo przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK12, następnie przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna, gdzie kierowcy zjadą drogą powiatową na obecną DK12.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski – Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Wyłoniono już wykonawcę dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy i podpisano z nim umowę. Obecnie trwają prace dokumentacyjne. 

S12 Piaski – Dorohusk

Droga ekspresowa S12 między Piaskami i Dorohuskiem będzie miała ok. 75 km. W 2023 roku rozpoczęła się budowa obwodnicy Chełma, a pod koniec marca 2024 roku do Wojewody Lubelskiego trafił wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Chełm – Dorohusk. Z kolei dla odcinka Dorohucza – Chełm wykonawca opracowuje dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o wydanie ZRID. Złożenie wniosku o wydanie tej decyzji planowane jest w drugim kwartale tego roku.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA