REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wniosek o wydanie ZRID dla S19 Domaradz – Krosno

Do Wojewody Podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Inwestycję realizuje Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu to niemal 1,1 mld zł. Nowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach i pasem awaryjnym będzie miała 12,5 km długości. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone końcem 2026 r.

Zakres prac

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie „Projektuj i buduj”. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

W miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzeniami do odpoczynku. W przyszłości wyłonieni w przetargu dzierżawcy będą mogli rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.

Zgodnie z podpisaną umową, prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące) w czasie robót budowlanych.

Charakterystyka terenu – przewyższenia i osuwiska

Odcinek drogi ekspresowej S19 Domaradz – Krosno przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Inwestycja będzie przebiegać w terenie wyżynnym, falistym z licznymi wzniesieniami o stokach spadzistych, poprzecinanymi kotlinami i dolinami rzecznymi. Przewyższenie terenu w obrębie całego odcinka wynosi aż 150 m.

Teren inwestycji to obszar o znacznym zaangażowaniu geodynamicznym oraz dużej powierzchni zajętej przez obszary predysponowane do powstawania osuwisk. Rozwojowi lokalnych procesów erozyjnych towarzyszą liczne osuwiska. Łącznie na tym odcinku S19 wydzielono aż osiem obszarów osuwiskowych oraz predysponowanych osuwiskowo. Niektóre formy są złożone, co oznacza, że w jednym osuwisku mamy strefy o różnym stopniu aktywności. W wyniku zaburzenia równowagi, np. poprzez prowadzenie prac budowlanych na dużą skalę, może nastąpić uaktywnienie się osuwisk. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ponad 1200, o łącznym metrażu ok. 15 000 m.b. i głębokości od 1,2 do 42 m. Wykonano również ok. 525 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2250 m.b. i głębokości od 0,6 do 18,25 m.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA