REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wniosek o wydanie ZRID dla S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Do Wojewody Podkarpackiego GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10 km drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2023 roku, po uzyskaniu decyzji ZRID.

Zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej  o długości 10,1 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu  kierunkach. Powstanie także  węzeł drogowy  zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla,  łączący drogę ekspresową S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R). Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Na tym odcinku S19 powstaną obiekty inżynierskie, w tym 21 w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście górne dla dużych zwierząt, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt oraz dwa przepusty), a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne  i  urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe (kat. I).

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej.  W  związku z  tym  już na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w  szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny.

Specyficzne  ukształtowanie terenu  skutkuje występowaniem licznych  osuwisk  i  obszarów predysponowanych osuwiskowo, na których prowadzony jest monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Ponadto ten odcinek S19 przebiega przez teren i obszar górniczy Bóbrka-Równe I, o intensywnej niegdyś eksploatacji górniczej ropy naftowej metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

Najważniejsze terminy


Wykonawca, firma STRABAG, na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma 36 miesięcy (do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych). Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2025 r. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA