REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wniosek o zezwolenie na użytkowanie obwodnicy Sanoka

Konsorcjum spółek Max Bögl Polska i Max Bögl Stiftung & Co. KG. złożyło do WINB wniosek o zezwolenie na użytkowanie obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Po uzyskaniu pozwolenia, nowa trasa zostanie udostępniona kierowcom.

Obwodnica Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Obwodnica Sanoka, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Złożony wniosek dotyczy jezdni głównej obwodnicy Sanoka wraz z jezdniami dodatkowymi oraz drogami poprzecznymi (droga 2212R – ul. Okulickiego, droga 2233R – ul. M. Konopnickiej, droga 2234R – ul. Stróżowska, droga wewnętrzna – ul. Działkowa).

Roboty zasadnicze zakończone


Wykonawca obwodnicy Sanoka zakończył już roboty zasadnicze, a na budowie trwają prace porządkowe oraz ostatnie prace wykończeniowe. W międzyczasie WINB przystąpi do kontroli inwestycji oraz procedur związanych z rozpatrywaniem wniosku o zezwolenie na użytkowanie nowej drogi.

Obwodnica w przekroju 2+1


Obwodnica Sanoka zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka i ma długość 6,7 km. Zaczyna się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (droga krajowa nr 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Trasa główna posiada parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica zostanie połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych.

Kalendarium:

1. 30 września 2014 r. – ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka.
2. 9 lutego 2016 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Konsorcjum firm: Max Bögl Polska Sp. z o.o. oraz Max Bögl Stiftung & Co. KG, wartość kontraktu: 171 581 454,27 PLN).
3. 21 lipca 2017 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
4. 31 lipca 2017 r. –  przekazanie placu budowy.
5. 1 października 2018 r. – podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN).
6. 7 stycznia 2020 r. – złożenie do WINB wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
7. 7 kwietnia 2020 r. – data zakończenia wszystkich robót (zgodnie z podpisaną umową na roboty projektowo-budowlane, Wykonawca zobowiązany był do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy. Jednakże z uwagi na napotkane w trakcie prowadzenia robót problemy: liczne stanowiska archeologiczne, dwukrotnie większy zakres wykopu w skale niż pierwotnie zakładano, kontrakt został finalnie przedłużony do 7 kwietnia 2020 r., jednak obwodnica zostanie udostępniona do ruchu niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA