REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wniosek o ZRID dla obwodnicy Poręby i Zawiercia

23 października został złożony wniosek o wydanie ZRID dla I odcinka obwodnicy biegnącej  przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów  o długości 16,7 km.

Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Dwujezdniowe obwodnice Zawiercia oraz Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78 połączą się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Całość podzielona została na dwa zadania. Pierwsze, Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów), będzie mieć 16,7 km długości. W ramach tego fragmentu powstać mają m.in. dwa węzły  (Kuźnica  i  Kromołów)  oraz siedem wiaduktów i cztery mosty.

Drugie zadanie, w Zawierciu (Kromołów – Żerkowice), będzie mieć 7,6 km długości, a na trasie powstaną m.in. cztery wiadukty. W trosce o mieszkańców zaplanowano również ekrany dźwiękochłonne, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki.

I odcinek obwodnicy

23  grudnia 2019 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie I odcinka obwodnicy Poręby i  Zawiercia.  Wykonawca zobowiązał się w niej do zrealizowania inwestycji w 34  miesiące. Zgodnie z warunki kontraktowymi  etap projektowania powinien trwać nie dłużej niż 17 miesięcy. Ten etap kończy się  uzyskaniem decyzji ZRID.  Decyzja ZRID to finał długotrwałego procesu planowania budowy drogi. Dla inwestora oznacza pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. Wraz z  tą  decyzją  może on rozpocząć roboty budowlane na terenach znajdujących się w linii planowanej drogi.  W kolejne 17 miesięcy (już bez wliczania do  tego czasu  okresów  zimowych)  wykonawca  zrealizuje roboty budowlane, w tym budowę:
– nowego odcinka drogi krajowej nr 78 o długości 16,7  km, 
– dwóch węzłów drogowych (Kuźnica i Kromołów), 
– sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką  nr  793 w Siewierzu, 
– przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę krajową  nr  78, 
– obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej  nr 78  i w ciągu dróg krzyżujących się z nią, 
– systemu odwodnienia, 
– urządzeń ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, i ogrodzenie drogi krajowej  nr  78, 
– oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Będzie  również odpowiedzialny za przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod-  i nadziemnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja  realizowana jest  w systemie „Projektuj i buduj”  i została zaplanowana na lata  2019-2023.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm  Kobylarnia  oraz Mirbud  za kwotę 414 708 742,10 zł. 

II odcinek obwodnicy

21 stycznia 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 o długości ok. 7,7 km.

Umowa obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy II odcinka obwodnicy (Kromołów – Żerkowice), stanowiącej dalszą część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej „buduj”.  Wykonawca, Multiconsult Polska, zaoferował wykonanie projektu za 2 939 700,00 zł. 

Zakres prac projektowych
– wykonanie dokumentacji projektowej  wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania,
– opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej,
– pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA