Drogi Wiadomości

Wniosek o ZRID dla rozbudowy odcinka DK46

20 kwietnia do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa – obwodnica Kamienicy – Paczków”.

 
Wizualizacja: GDDKiA O/Opole
Wizualizacja: GDDKiA O/Opole
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, na terenie gminy Paczków. Rozbudowa będzie prowadzona na odcinku ok. 5,7 km, który docelowo zostanie dostosowany do nośności 11,5 t/oś.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.:
– rozbudowę 2 skrzyżowań,
– budowę parkingu dla pojazdów ciężarowych i osobowych,
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
– wykonanie systemu odwodnienia drogi,
– wykonanie oświetlenia drogi w rejonie skrzyżowań,
– budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– wykonanie stacji pogodowej z monitoringiem oraz tablicy informacyjnej o zmiennej treści,
– budowę kanału technologicznego,
– przebudowę zjazdów.

W rozwiązaniach projektowych przyjęto wykonanie nawierzchni jezdni w dwóch technologiach. Warstwa ścieralna na większej części odcinka będzie wykonana z betonu cementowego, natomiast na pozostałej części z SMA.

Źródło: GDDKiA O/Opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI