REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Woda technologiczna umyje krakowskie ulice

7 sierpnia Wodociągi Miasta Krakowa podpisały ze spółką Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania umowę, której celem jest wykorzystanie wody technologicznej odzyskiwanej w oczyszczalni ścieków Płaszów do mycia krakowskich ulic.

Podpisanie umowy, fot. Wodociągi Miasta Krakowa
Podpisanie umowy, fot. Wodociągi Miasta Krakowa
Umowę podpisali Paweł Senderek – Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa i Andrzej Natkaniec – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.

Wdrażanie założeń gospodarki w obiegu zamkniętym jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania spółek komunalnych. Pozwala oszczędzać energię elektryczną, ciepło, a przede wszystkim zasoby naturalne, surowce wtórne oraz paliwa kopalne. Korzyści są oczywiste, nie tylko w wymiarze finansowym. Wzrasta jakość usług oferowanych przez spółki miejskie, co w wymierny sposób przekłada się na podniesienie komfortu życia w Krakowie.Realizowane przez krakowskie spółki komunalne projekty o charakterze inwestycyjnym i eksploatacyjnym, mają na celu zamykanie kolejnych obiegów w obszarach energii, odpadów i surowców. Realizowana jest optymalizacja zapotrzebowania procesów na energię i zwiększanie jej odzysku ze źródeł odnawialnych. Dążenie do ograniczenia ilości odpadów realizowane jest przez doskonalenie istniejących procesów i stosowanie najlepszych dostępnych technologii, a także właściwe wykorzystanie produktów wtórnych. Racjonalne korzystanie z surowców naturalnych możliwe jest dzięki przemyślanemu gospodarowaniu, ograniczeniu ich zużycia i stosowaniu rozwiązań alternatywnych.Wodociągi Miasta Krakowa od wielu lat realizują zadania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Poruszając się w ramach podstawowych celów działalności przedsiębiorstwa oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, kompleksowo analizowane są procesy oraz obiegi surowców i odpadów w całym przedsiębiorstwie, dzięki czemu wypracowane zostały zarówno rozwiązania lokalne, jak i wychodzące poza obszar konkretnego procesu. Przykładem postępowania wpisującego się w ramy gospodarki o obiegu zamkniętym są także działania podejmowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Spółka od wielu lat realizuje tę filozofię stosując nowoczesne sposoby pozyskiwania i wykorzystywania surowców wtórnych. W gospodarce o systemie zamkniętym kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów.Nie wszystkie procesy wymagają wody o jakości, odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia. Do celów technologicznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków i spalarni osadów stosowana jest woda technologiczna, uzyskiwana poprzez poddanie oczyszczonych ścieków procesowi dodatkowej filtracji i dezynfekcji. Dzięki produkcji wody technologicznej w krakowskich oczyszczalniach ścieków, roczne zużycie wody pitnej wykorzystywanej przez te obiekt zmniejszyło się o ok. pół miliona m3. Układ odnowy wody jest ciągle rozwijany dla poszerzenia możliwości jej stosowania w kolejnych procesach. Obecnie składa się on z ujęcia ścieków oczyszczonych, filtrów wstępnych, hydroforu, filtru samopłuczącego, dezynfekcji lampą UV, sieci wody technologicznej oraz zbiornika wyrównawczego z uzupełniającą dezynfekcją. Taka obróbka pozwoliła na zwiększenie możliwości jej wykorzystania. Woda technologiczna nie nadaje się do spożycia, jednak dzięki zastosowanym procesom dezynfekcji nie stanowi zagrożenia sanitarnego.

Tekst i zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA