REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Wodociągi Białostockie nie zwalniają tempa

Realizowany przez Wodociągi Białostockie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” w pierwszym tegorocznym kwartale przebiegał planowo.

 
Zdjęcie: Wodociągi Białostockie
Zdjęcie: Wodociągi Białostockie
Wraz z nadejściem wiosny prace budowlane zaczynają nabierać tempa.

Aktualnie kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana (Kontrakt 25) na Osiedlu Zawady. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” Leszek Jaworski z Białegostoku – rozpoczął prace na początku grudnia ubiegłego roku. W styczniu br. z uwagi na niskie temperatury i obfite opady śniegu prace zostały wstrzymane. Roboty budowlane w związku z poprawą pogody zostały wznowione w połowie marca.

W pierwszej dekadzie kwietnia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Maria Drabent i Jacek Drabent Spółka Jawna z Białegostoku po zakończonych pracach przygotowawczych, planuje rozpocząć roboty budowlane na ulicach: Kiemliczów (Kontrakt 22), Wasilkowskiej (Kontrakt 23), Zwierzynieckiej – 49 KDW (Kontrakt 24) i Polnej (Kontrakt 26).

Ponadto na ulicach: Kiemliczów, Zwierzynieckiej – 49 KDW, Polnej i Rzędziana ze środków własnych Wodociągów Białostockich realizowana będzie sieć wodociągowa.

Zakończenie wszystkich prac na tych ulicach planuje się w październiku 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców Białegostoku będzie mogło przyłączyć swoje nieruchomości do nowych sieci.

Ponadto trwają prace na dwóch największych kontraktach realizowanych w ramach Projektu. Na terenie oczyszczalni w ramach zadania „Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków” kontynuowane są prace związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych osadników wstępnych oraz komór bloku biologicznego przewidzianych do zhermetyzowania, a w kwietniu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozruchem i ruchem próbnym pierwszych zhermetyzowanych obiektów po zainstalowaniu urządzeń do dezodoryzacji powietrza.

W ramach drugiego zadania „Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie” wznowiono prace modernizacyjne na drugim ciągu stawów infiltracyjnych polegające na usunięciu namułów, przebudowie skarp i wymianie złoża filtracyjnego. Wykonywane są również roboty konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.

Zakończenie realizacji całego Projektu zaplanowane jest na wiosnę 2022 r.

Nazwa Beneficjenta: „Wodociągi Białostockie” Sp. z o. o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA