REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Wodociągi Miasta Krakowa realizują inwestycje

Wodociągi Miasta Krakowa dla zachowania ciągłości działań inwestycyjnych w trudnym czasie epidemii, wprowadziły szereg różnego rodzaju ograniczeń i nowych procedur, zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne swoim pracownikom i kontrahentom.

 
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Równocześnie zintensyfikowano wykorzystanie narzędzi, pozwalających skutecznie funkcjonować na odległość. Takie działania umożliwiły kontynuację bez zakłóceń szeregu przedsięwzięć, realizowanych w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie, etap V i VI.

Poprawa efektywności energetycznej


Działalność przedsiębiorstw wodociągowych w znacznym stopniu uzależniona jest od ciągłości dostaw energii elektrycznej, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładów uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. Aby zoptymalizować zużycie prądu i zyskać niezależność energetyczną, od wielu lat firma poszukuje nowych rozwiązań, wdraża nowoczesne technologie, mające nie tylko wpływ na optymalizację zużycia energii, ale także umożliwiające jej produkcję ze źródeł odnawialnych w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym.Krakowskie oczyszczalnie ścieków już dawno przestały być zwykłymi zakładami oczyszczania, a stały się równocześnie zakładami produkującymi energię cieplną i elektryczną. Zostały wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne, zespoły turbin gazowych, turbiny wykorzystujące potencjał przepływu ścieków oczyszczonych, czy wreszcie w układy kogeneratorów, dla których podstawowym paliwem do produkcji zielonej energii jest biogaz, powstający w procesie fermentacji osadów ściekowych.Aby poprawić efektywność produkcji wspomnianego biogazu, na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów powstaje nowa, zmodernizowana stacja zagęszczania osadów. Dzięki wdrożeniu najnowszej technologii, wykorzystaniu wysokowydajnych urządzeń, proces zagęszczania osadu zostanie zoptymalizowany, co pozwoli na znaczne zwiększenie ilości wytwarzanego biogazu, a tym samym wzroście produkcja czystej energii i samowystarczalność energetyczna całego zakładu. Modernizacja stacji zagęszczania osadów prowadzona jest w ramach projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa – Etap V, na realizację którego Wodociągi Miasta Krakowa pozyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE.W roku 2020 w ramach wspomnianej inwestycji wykonano roboty ziemne, fundamentowe oraz żelbetowe budynku stacji zagęszczenia osadu. Przebudowano instalacje zewnętrzną rurociągów gazu, wykonano instalacje zewnętrzną c.o. i wody pitnej. Dodatkowo zamontowane zostały suwnica, wirówki, stacja polielektrolitu, pompy, maceratory oraz szafa zasilająca. Trwają prace wykończeniowe, montaż rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznych.

Źródło: Wodociągi Miasta Krakowa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA