REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Wodociągi Miasta Krakowa społecznie odpowiedzialne

Działania Wodociągów Miasta Krakowa z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zostały opublikowane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki.” To bardzo istotna publikacja przygotowywana przez największą i najdłużej działającą organizację zajmującą się ESG i zrównoważonym rozwojem w Polsce – Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa SA, www.wodociagi.krakow.pl

W publikacji znalazło się 266 firm, które zaprezentowały 1046 dobrych praktyk. Dobre praktyki Wodociągów Miasta Krakowa zostały przypisane do trzech obszarów: Praktyki z zakresu pracy, Środowisko, Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. W pierwszym obszarze znalazły się następujące praktyki: wyprawki dla nowonarodzonych dzieci pracowników Wodociągów Miasta Krakowa oraz nasza drużyna biegowa Biegamy z Kranowianką!, która startuje zawsze w dobrym celu. W drugim Wodny Manifest – jeden z programów edukacji ekologicznej, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII, a w trzecim Na zdrowie Seniorze. Pij Kranowiankę! – akcja społeczno-edukacyjna kierowana do mieszkańców Krakowa 60+, podkreślająca ważną rolę odpowiedniego nawadniania organizmu zwłaszcza w starszym wieku oraz „W Krakowie pijemy Kranowiankę!” akcja skierowana do właścicieli krakowskich lokali, zachęcająca do częstowania klientów krakowską woda prosto z kranu.

Cały raport został podzielony na 7 obszarów. 75% podmiotów zgłaszających dobre praktyki, to duże przedsiębiorstwa. 16% stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7 i 2% reprezentowanych przedsiębiorstw. Najwięcej działań zaprezentowanych w Raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA