REKLAMA
Budownictwo Wod-Kan Wiadomości
3 Minuty czytania

Wodociągi Warszawskie wybudują kolektor Wiślany

W Warszawie do końca 2023 r. powstanie kolektor Wiślany. Kolektor będzie magazynował nadmiar ścieków oraz wód opadowych, spływających z terenu lewobrzeżnej Warszawy, w czasie intensywnych opadów deszczu.

 
Grafika: MPWiK w Warszawie
Grafika: MPWiK w Warszawie
                                     Dla Wisły i środowiska

Kolektor Wiślany, który powstanie wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez pompownie „Powiśle” oraz „Wiślaną”. Umożliwi on czasowe magazynowanie ścieków spływających z części lewobrzeżnej części Warszawy, tj: Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ścieki następnie będą kierowane – poprzez projektowaną przepompownię „Wiślaną” – do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Dzięki możliwości magazynowania nadmiaru wód spływających do kanalizacji w trakcie intensywnych deszczy, zostanie m.in. ograniczona konieczność uruchamiania zrzutów burzowych.

Najdłuższy mikrotuneling w Polsce

Kolektor Wiślany zostanie wykonany metodą mikrotunelingu – będzie to najdłuższy kanał o takiej średnicy (od 1,2 m do 3,2 m) wykonany w taki sposób w Polsce. Ze względu na stopień skomplikowania robót, zadanie podzielono na trzy etapy – w przypadku dwóch z nich spółka już zawarła kontrakty na realizację prac. W dniu 8 stycznia 2020 r. podpisano umowę z firmą Budimex na budowę odcinka kolektora od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim o długości około 5,5 km i średnicy 3,2 m (umowa o wartości ok. 349 mln zł netto). Wcześniej, 21 października 2019 r., podpisano umowę na wykonanie fragmentu kolektora od przepompowni „Powiśle” do burzowca Wenedów o długości około 2 km i średnicy od 80 cm do 1,2 m (wartość kontraktu ok. 78 mln zł brutto). Aktualnie trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na trzeci, najkrótszy odcinek od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią o długości 1,2 km i średnicy 3,2 m wraz z przewodami tłocznymi. Prace budowlane powinny potrwać do końca 2023 r. Budowa kolektora Wiślanego jest jednym z zadań realizowanych w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków – Faza VI”.

Zmiany klimatu a bezpieczeństwo miasta i mieszkańców


Inwestycja ta jest częścią szerszego przedsięwzięcia, realizowanego przez MPWiK w porozumieniu z Właścicielem – Miastem st. Warszawa, którego celem jest usprawnienie oraz rozbudowa systemu transportu ścieków. Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej pozwoli na ograniczenie ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu, wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie ich równomiernej dystrybucji. Uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej to działania, które pozwolą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych. Poza kolektorem Wiślanym, do końca 2023 r. Spółka wybuduje także inne kanały zbiorcze, m.in.: Lindego-Bis i Mokotowskiego – Bis oraz uruchomi centralny systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Ponadto w 2020 roku, zostanie zakończona budowa jednego z większych w Europie, zbiorników retencyjnych na wody opadowe, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Czajka”.

Kolektor Wiślany w liczbach

Ponad 9-kilometrowy kolektor Wiślany, którego pojemność minimalna wyniesie ok. 50 tys. m3, będzie się składał z czterech odcinków grawitacyjnych o średnicach od 1,2 m do 3,2 m oraz dwóch odcinków tłocznych o średnicach 0,8 m i 1 m. W ramach realizacji projektu powstanie również separator oraz pompownia opróżniająca. Na trasie kolektora znajdzie się około 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych. Kolektor będzie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.

Tekst i grafika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA