REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Wody Polskie unowocześnią Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

16 grudnia br. Wody Polskie podpisały umowę, której realizacja usprawni pracę zespołów Centrów Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich.

 

Zadanie ułatwi wzajemną komunikację centrów oraz umożliwi koordynację działań Centrów Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu, w Krakowie, Gliwicach i w Rzeszowie. Docelowo, dzięki realizacji całego projektu zespoły COP będą mogły korzystać z nowoczesnego systemu monitorującego pomiary hydrologiczne #StopPowodzi!

Centra Operacyjne wspomagane będą systemem informatycznym do zarządzania obiektami hydrotechnicznymi Wód Polskich położonymi w dorzeczu Odry i Wisły na południu kraju. Ta innowacyjna technologia pozwoli na jeszcze lepszą współpracę z Centrum Bezpieczeństwa, Centrami Zarządzania Kryzysowego i podmiotami administrującymi zbiornikami energetycznymi. Dodatkową korzyść wdrożonych modernizacji będzie stanowić wymiana danych z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB i podmiotami administrującymi zbiornikami energetycznymi. Dane będą pobierane z czujników pomiarów hydrologicznych, następnie przetwarzane, archiwizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym.

Wody Polskie, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną kraju, realizują wiele zadań związanych z zakresu ochrony przed powodzią i suszą jak również powiązanych z dbałością o dobrą jakość wód. Część działań, jak np. opracowanie i obsługa map zagrożenia i ryzyka powodziowego i innych tego typu narzędzi informatycznych, wymaga korzystania ze specjalistycznego sprzętu IT. W Wodach Polskich wykorzystywany jest również sprzęt specjalistyczny GIS, wykorzystany do fotogrametrii, pomiarów geodezyjnych, kontroli stanu technicznego oraz wizji lokalnych w miejscach niedostępnych lub w trakcie wezbrań/powodzi, a odbiorniki wykorzystywane są  do geolokalizacji/ewidencjonowania urządzeń wodnych, granic działek, przeprowadzania kontroli gospodarowania wodami.

Z kolei bieżące prace w terenie nasze ekipy realizują z użyciem narzędzi takich, jak np. kosiarki spalinowe, piły łańcuchowe, rębaki spalinowe, itp. Sprzęt wykorzystany jest do m.in. do konserwacji wałów przeciwpowodziowych, usuwania zakrzaczeń, likwidacji zatorów na rzekach, itp. W Wodach Polskich używamy również ciężkiego sprzętu jak ciągniki, w tym ciągniki rolnicze i górskie przeznaczone min. do prac zabezpieczających. Są to zarówno doraźne prace utrzymaniowe, jak prace interwencyjne, np. prowadzone w momencie nadejścia wezbrania lub powodzi czy innych zagrożeń. Niezbędne do wykonywania zadań terenowych, w tym działań przeciwpowodziowych i działań zabezpieczających, zwykle prowadzonych w trudnych do jazdy warunkach – najczęściej w pobliżu rzek, na terenach podmokłych i na bezdrożach konieczne są też samochody przystosowane do jazdy w terenie bądź transportu sprzętu, jak np. BUS – doka, KOMBIVAN, VAN 4X4 oraz przyczepy transportowe.

Wody Polskie użytkują także sprzęt niezbędny do utrzymania i obsługi szlaków wodnych. Posiadają również flotę, m.in. łodzie patrolowe i lodołamacze. Jednostki pływające zapewniają bezpieczną i sprawną obsługę śródlądowych dróg wodnych, a jednostki specjalistyczne – pogłębiarki, refulery, łodzie koszące – przeznaczone będą do przywracania parametrów żeglowności oraz poprawy bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych.

Nasze Gospodarstwo przy wykonywaniu niektórych prac modernizacyjnych wypożycza również specjalistyczny sprzęt, np. dźwigi. W przypadku wielu inwestycji, które są wykonywane w ramach przetargów i innych postępowań, wykonawcy prac korzystają z własnego sprzętu.

Tekst i zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA