REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości
3 Minuty czytania

Wrocławskie MPWiK zbuduje zbiorniki retencyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu od blisko 150 lat każdego dnia dostarcza mieszkańcom Wrocławia czystą i bezpieczną wodę do picia, a także zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

   
W obliczu postępujących zmian klimatycznych MPWiK przystąpiło do realizacji nowego zadania. Przy ul. Długiej 67 we Wrocławiu powstają 4 zbiorniki retencyjne. Każdy z nich będzie miał pojemność 15 tys.m3 i 15 m wysokości. W Porcie Południowym, oprócz zbiorników powstanie także przepompownia ścieków oraz sieć rurociągów i komór technicznych.

– Zmiany klimatu są nieuchronne, a MPWiK robi wiele, by zapobiegać ich skutkom. Budowa zbiorników retencyjnych ma ogromne znaczenie nie tylko dla przyszłości naszego miasta i jego mieszkańców, ale też dla środowiska naturalnego. Dzięki nim będzie ono chronione w przypadku długotrwałych i intensywnych opadów deszczu –
mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.
   

Inwestycja umożliwi retencjonowanie ścieków nadmiarowych (powstających na skutek ulew), które będą przesyłane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” w okresie jej mniejszego obciążenia.

– MPWiK Wrocław jest firmą aktywnie realizującą politykę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, zgodną z tą wdrażaną przez władze Wrocławia. Za sprawą powstających zbiorników – przelew burzowy będzie w mniejszym stopniu zasilany ściekami z pogody deszczowej, co jednocześnie zapewni większą dbałość o środowisko naturalne i czystość rzeki Odry –
podkreśla Witold Ziomek, Prezes MPWiK Wrocław.

Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii


Zbiorniki retencyjne posadowione będą na płytach fundamentowych o grubości 70 cm. Każdą z nich czeka betonowanie. 1700 m3 na jedną płytę – tyle mieszanki potrzeba do przeprowadzenia tego procesu.

– Oznacza to, że w przypadku każdej z płyt – na budowę specjalną mieszankę musi dostarczyć 220 samochodów. Z kolei ilość stali potrzebnej do wykonania zbrojenia jednej płyty to ponad 220 ton –
zaznacza Witold Ziomek.

Zewnętrzne ściany zbiorników zostaną wykonane w technologii betonu sprężonego. Sprężenie to kontrolowane naciąganie lin stalowych, które zapobiega odkształceniom i rysom powstałym na skutek obciążenia zewnętrznego. W tym przypadku chodzi o nagromadzone w zbiornikach ścieki. Wymiary każdej z tych ścian to niespełna 12 m wysokości i 148 m b. długości. Co więcej – każdy zabetonowany element płyty fundamentowej czy ściany jest poddawany tzw. pielęgnacji, która przeprowadzana jest przez zraszanie i osłanianie powierzchni betonowych matami z geowłókniny. Jest to konieczne dla wspomagania procesu dojrzewania betonu poprzez kontrolę jego temperatury i wilgotności.

Unijne wsparcie
 

Budowa zbiorników retencyjnych jest częścią projektu – „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I”, dla którego MPWiK otrzymało dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość zadania to 77,8 mln zł netto, a wartość całego projektu – 160 mln zł netto. Dofinansowanie dla projektu wyniesie blisko 64% wartości netto zadań.

29 września w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zbiorników retencyjnych udział wzięli m.in. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Zarząd i Rada Nadzorcza MPWiK, przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy Inżynieria Rzeszów S.A.

Prace budowlane w Porcie Południowym we Wrocławiu rozpoczęły się w marcu 2020 r. Planowany termin ich zakończenia to koniec 2021 r.

Zródło i zdjęcia: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA