REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Wsparcie budowy kanalizacji w Jasieniu

4 września WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał z Zakładem Komunalnym w Jasieniu umowy pożyczki i pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”.

W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4 555,76 m z rur PVC o średnicach 160 i 200 mm, w tym przykanalików w liczbie 177 szt., kanalizacji tłocznej o długości 496,76 m z rur PE o średnicy 90 mm oraz 1 szt. przepompowni ścieków. Do wybudowanej sieci szacowane jest podłączenie 1 176 osób.

Umowy pożyczki podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Tomasz Pełka – Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. wraz z Maciejem Witkowskim – Zastępcą Prezesa Zarządu.

Koszt całkowity zadania wynosi 6 735 387,31 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 3 505 957,00 zł, z czego pożyczka stanowi 2 505 957,00 zł, a pożyczka płatnicza – 1 000 000,00 zł.

Termin realizacji projektu przypada na okres od 19.06.2018 r. do 30.06.2019 r.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA