REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Wsparcie budowy systemu kogeneracyjnego dla MPEC w Ostródzie

19 stycznia 2018 r. w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę udzielenia pożyczki na budowę nowego systemu kogeneracyjnego dla MPEC w Ostródzie.

Projekt zakłada budowę systemu składającego się z dwóch silników gazowych o łącznej mocy 8,31 MW (cieplnej i elektrycznej) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przyłączeniem układu do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłowniczej. Koszt zadania oszacowano na prawie 11,8 mln zł, z czego ponad 5,15 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a także prawie 5,2 mln zł pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota – blisko 1,5 mln zł to wkład własny beneficjenta. Inwestycja już się rozpoczęła i według założeń system kogeneracyjny rozpocznie swoją pracę jesienią tego roku.

– Szacujemy, że inwestycja zwróci się już po trzech latach – mówił podczas podpisywania umowy pożyczki Jacek Kordalewski, prezes MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie. – Realizacja tego zadania pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad pięć tysięcy ton. Dodatkowo pozwoli na przyłączenie w przyszłości do sieci dodatkowych odbiorców.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA