Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Wsparcie budowy Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie

Dzięki dotacji i pożyczce udzielonym przez NFOŚiGW w łącznej kwocie ponad 133 mln zł krakowskie MPO wybuduje Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie – Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych.

 
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze wypłaty w ramach projektu planowane są od III kwartału 2022 r.

– Ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych zakłada, że do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE będą nadawać się do recyklingu. Wszyscy wiemy, że już dziś powinniśmy z jednej strony ograniczać produkcję plastiku, a z drugiej – starać się jak największą jego część przetwarzać. Taką możliwość nowoczesnego recyklingu plastiku dostaje właśnie krakowskie MPO, dzięki udzielonej przez NFOŚiGW dotacji i pożyczce w kwocie ponad 133 mln zł –
podkreśla Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. – Mam nadzieję, że będzie to dobry wzór, projekt referencyjny dla kolejnych samorządów, które zechcą sięgać po wsparcie NFOŚiGW na inwestycje służące gospodarce o obiegu zamkniętym – dodaje.

Zakres projektu obejmuje budowę zakładu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem administracyjnym oraz socjalnym. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 164 143 500 zł. Kwota dofinansowania NFOŚiGW w formie pożyczki wyniesie 103 450  000 zł, kwota dofinansowania w formie dotacji: 30 000 000 zł. W ramach przedmiotowej instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych zrealizowane zostaną następujące linie technologiczne:
– linia przygotowania do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,
– linia mycia i granulacji odpadów z tworzyw sztucznych wraz z podczyszczaniem wody do mycia.

Projekt przedsięwzięcia zakłada również wybudowanie hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania surowców i odpadów wytworzonych w instalacjach oraz budynków: administracyjno-biurowego i socjalnego dla pracowników CROK. Jest to kolejny bardzo ważny krok w kierunku transformacji Krakowa w miasto w pełni cyrkularne, w którym troska o bezpieczne i czyste środowisko, a tym samym zdrowie mieszkańców, jest priorytetem.

Zadaniem linii przygotowania do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych będzie wyodrębnienie folii PE z wykorzystaniem zespołu przenośników transportujących odpady, przesiewaczy, separatorów balistycznych, optycznych, itp. Linia mycia i granulacji tworzyw sztucznych zagospodarowywać będzie wysortowaną folię poprzez następujące procesy: rozdrobnienie folii i uzyskanie płatków o określonej wielkości, mycie materiału wsadowego, osuszanie płatków folii PE oraz granulacja na linii do granulacji, która obejmować będzie podajnik taśmowy z separatorem metali, zagęszczarkę z wytłaczaniem i układem filtrującym zanieczyszczenia, układ granulujący wraz z układem transportującym. Wytworzony w ramach prowadzonego procesu granulat tworzyw sztucznych (produkt handlowy) spełniać będzie łącznie warunki określone w ustawie o odpadach świadczące o utracie statusu odpadów. Pozostałość po procesie wyodrębnienia odpadów przeznaczonych do recyklingu na instalacji będzie przekazywana do wykorzystania energetycznego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów.

– Cieszę się, że podpisujemy dziś umowę na wsparcie innowacji w służbie GOZ – zapewnią one bezpieczeństwo mieszkańcom Krakowa, środowisku naturalnemu, a jednocześnie pomogą utrzymywać konkurencyjność gospodarki komunalnej. Dla NFOŚiGW w takich projektach zawsze kluczowe są efekty – te ekologiczne – istotne dla ochrony środowiska ale jednocześnie te ekonomiczne – pozwalające traktować odpady jako produkt domykający obieg materii w GOZ –
podkreśla Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW. – Z uznaniem postrzegam zintegrowaną gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzoną w Krakowie, gdzie w sposób komplementarny rozwijane są wszystkie procesy przetwarzania odpadów prowadzące do maksymalizacji recyklingu, jak też pełnego wykorzystania potencjału energetycznego odpadów resztkowych, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego obciążania mieszkańców.

– Kraków od lat systematycznie wprowadza kolejne elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), tworząc szczelny i skuteczny system zarządzania energią i surowcami, w tym odpadami. Od 2013 r. w mieście funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zarządzany przez spółkę gminna – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jest on ukierunkowany na przetwarzanie odpadów komunalnych we własnych i gminnych instalacjach. Jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce –
podkreśla Henryk Kultys, prezes zarządu MPO Sp. z o.o. – Pozyskanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwala na rozpoczęcie na obszarze prawie 7 ha poprzemysłowych terenów dawnej Huty Sendzimira budowy „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” – nowoczesnego i w pełni zautomatyzowanego kompleksu instalacji odzysku i recyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą – wyjaśnia szef krakowskiego MPO.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI