REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Wsparcie dla gminy Lubiszyn

12 marca w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubiszyn”, realizowanego przez Gminę Lubiszyn.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest demontaż istniejącego ciągu technologicznego, montaż nowego ciągu technologicznego: zestaw aeracji, rozdzielnia pneumatyczna, zestaw filtracyjny, sprężarka tłokowa, zestaw dmuchawy, zestaw pompy płucznej, zestaw hydroforowy, dozownik podchlorynu sodu oraz modernizacja pompowni ścieków: czyszczenie zbiornika, zakup i montaż 2 szt. pomp zatapialnych, żurawika do wyciągania pomp, sondy hydrostatycznej, włączników pływakowych oraz wykonanie szafki sterowniczej.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Urszula Stolarska – Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn przy kontrasygnacie Beaty Pampuchowicz – Skarbnika Gminy Lubiszyn.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 848 700,00  zł, a koszt kwalifikowany netto to 690 000,00 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 690 000,00 zł, z czego dotacja stanowi 138 000,00 zł, a pożyczka – 552 000,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 24.11.2017 r. do 30.06.2018 r.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA