REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Wsparcie dla modernizacji OŚ w Boguszynie

WFOŚiGW w Poznaniu podpisał umowę pożyczki z Gminą Nowe Miasto nad Wartą na realizacje projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie” na kwotę 5 043 115,32 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i adaptacją obiektów wchodzących w skład istniejącej oczyszczalni ścieków.

Przewidywany termin realizacji to listopad 2019 roku.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA