Wod-Kan Wiadomości

Wsparcie dla modernizacji OŚ we Frydmanie

19 lutego WFOŚiGW w Krakowie podpisał umowę pożyczki z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie” w kwocie do 3 929 946,00 zł.

Przedmiotem zadania jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie o przepustowości 200,0 m³/dobę, co pozwoli na redukcję BZT5 w ilości 633,25 kg/rok oraz oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie: Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu PPK Sp. z o.o. umowę podpisał Janusz Tarnowski – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI