REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Wsparcie dla polskich projektów mobilności wojskowej

KE rozstrzygnęła drugi konkurs w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 w obszarze tematycznym „Dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania (dual use) w ramach mobilności wojskowej (tzw. Military Mobility)”.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Dofinansowanie otrzymało 5 polskich projektów na łączną kwotę ponad 33 mln euro.

Polska pozyskała wsparcie dla największej liczby przedsięwzięć w porównaniu z pozostałymi państwami członkowskimi, którym przyznano wsparcie ze środków CEF. Zwycięskie projekty będą przyczyniać się do rozwoju mobilności wojskowej w różnych sektorach transportu: lotniczym, drogowym i kolejowym.

– Kolejny raz Polska aktywnie i z sukcesem uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych dla rozwoju sektora transportu. To ważne wsparcie dla infrastruktury podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy wojna w Ukrainie wpływa również na zakłócenia łańcuchów logistycznych. Dywersyfikacja w podziale środków pokazuje, że każdy sektor transportu może uzyskać wsparcie, z czego skutecznie korzystają polscy zarządcy infrastruktury transportowej –
zaznaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z budżetu CEF otrzymały następujące przedsięwzięcia:
– Prace na punktach ładunkowych w zakresie sieci TEN-T – beneficjent PKP PLK SA;
– Obiekty mostowe na wybranych drogach krajowych w sieci TEN-T zlokalizowane na trasach predefiniowanych dla przemieszczeń wojsk – beneficjent GDDKiA;
– Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla potrzeb obrony narodowej – beneficjent Gmina Miasto Częstochowa;
– Inwestycje w zakresie infrastruktury podwójnego zastosowania na Lotnisku Chopina w Warszawie w zakresie utrzymania operacji usług podstawowych (24/7) – beneficjent Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze;
– Budowa bazy paliw Katowice Airport wraz z bocznicą kolejową i kolejowym frontem rozładunkowym do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania – beneficjent Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

W I połowie 2023 r. Komisja Europejska planuje ogłoszenie kolejnego, już ostatniego w tej edycji CEF, konkursu w tematyce mobilności wojskowej.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA