Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Wsparcie dla PWiK w Ząbkach z NFOŚiGW

NFOŚiGW przekaże ponad 2,3 mln zł dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze SUW w Ząbkach – Drewnicy.

Nowoczesna konstrukcja zabudowań, opierająca się na proekologicznych rozwiązaniach, pozwoli zadbać o efektywność energetyczną, a co za tym idzie o czyste powietrze.

Pomoc finansowa została udzielona w ramach program priorytetowego Narodowego Funduszu Poprawa jakości powietrza, Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

Dwie umowy – jedna regulująca przekazanie dotacji (ponad 950 tys. zł), druga potwierdzająca udzielenie preferencyjnej pożyczki (1,4 mln zł) z NFOŚiGW – na inicjatywę ząbkowskiego PWiK Sp. z o.o. zostały podpisane 24 stycznia br. w Warszawie przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Ząbkach Janusza Tomasza Czarnogórskiego. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła także Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.

Projekt za prawie 6,9 mln zł posłuży beneficjentowi do zbudowania do końca sierpnia 2019 r. na terenie stacji uzdatniania wody „Drewnica” energooszczędnego budynku o powierzchni użytkowej 1200 m2. Budynek zostanie wyposażony m.in. w pompę ciepła oraz 57-panelową instalację fotowoltaiczną. W budynku, o regulowanej temperaturze, zostanie zapewniony standard energetyczny mierzony wielkością nieodnawialnej energii pierwotnej EP = 58,80 kWh/m2 na rok, czyli o ponad 60% lepszym niż w obiektach referencyjnych. Planowany efekt ekologiczny projektu to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (ponad 450 GJ/rok) oraz zmniejszenie emisji CO2 (prawie 30 ton/rok).

Ząbkowskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne posiada doświadczenie w realizacji projektów w obszarze prac budowlano-montażowych. Dzięki pożyczce NFOŚiGW zrealizowano już budowę stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji. Spółka dysponuje niezbędnym potencjałem techniczno-organizacyjnym potrzebnym dla realizacji projektów w tym obszarze.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI