REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Wsparcie Gminy Bolesław z WFOŚiGW w Krakowie

Wczoraj w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Bolesław na realizację zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Krzykawa i Krzykawka w Gminie Bolesław – zlewnia P3” w kwocie do 744 236,46 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do której podłączonych zostanie 38 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 8 322,00 m3/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Krzysztof Dudziński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anny Chruściel.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA