REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Wsparcie modernizacji OŚ w Piotrkowie Kujawskim

WFOŚiGW w Toruniu podpisał umowę pożyczki z gminą Piotrków Kujawski na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Umowę podpisali Prezes Zarządu WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak i Burmistrz Sławomir Bogucki.

Projekt polega na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Piotrkowie Kujawskim przy ulicy Parkowej. Efektem wykonanego zadania będzie poprawa jakości oczyszczonych ścieków oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 5010 do 7255 gospodarstw domowych.

– Oczyszczalnia ścieków w Piotrkowie Kujawskim wybudowana została w 1994 roku. Wykonanie tej inwestycji poprawi stan sanitarny w gminie i podniesie komfort życia mieszkańców na poziomie europejskich standardów. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyłączenie z użytkowania wyeksploatowanych obiektów –
podkreśla Prezes Ireneusz Stachowiak.

WFOŚIGW przekazał na realizację tej inwestycji pożyczkę w kwocie 1.000.000 zł.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA