REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Wsparcie rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na A1 i A2

Spółka ENERGA-OPERATOR otrzyma dotację z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę 5 Głównych Punktów Zasilania (GPZ).

 

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Dzięki inwestycjom wzrosną możliwości przyłączeniowe dla sieci dystrybucyjnej szybkich punktów ładowania w 16 Miejscach Obsługi Pasażerów zlokalizowanych przy autostradzie A1 oraz A2 – w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz wielkopolskim.

Przebudowa w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmie punkty zasilania: GPZ Lisewo, GPZ Toruń Bielawy, GPZ Kraski, GPZ Słupca, oraz GPZ Krągola. Wybrani przez beneficjenta wykonawcy w ramach udzielonego zamówienia opracują projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie oraz uzyskają wszystkie pozwolenia, opinie i uzgodnienia niezbędne do wykonania robót budowlanych.

Na każdej ze stacji zostaną zamontowane 2 transformatory WN i SN   (wysokiego i średniego napięcia) TR 110/15 kV o mocy od 16 do 40 MVA, odpowiednio zabezpieczone z niezbędną automatyką i urządzeniami dodatkowymi. Obok znajdą się rozdzielnie WN i SN oraz odpowiednie powiązania kablowe.


W ramach inwestycji zaplanowano również dostosowanie budynków, przygotowanie terenów, przeprowadzenie pomiarów i badań, rozruch oraz dopuszczenie do funkcjonowania nowej infrastruktury.

Obszar i infrastruktura 5 GPZ będą chronione przez Systemy Zabezpieczenia Technicznego składające się z systemów czujników i alarmów. Planowane zakończenie robót budowlanych przewidziano na grudzień 2025 r.

Obok umożliwienia podłączania się do wybudowanej sieci nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych projekt wniesie, już rok po zakończeniu, efekty ekologiczne tj. redukcję emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie emisji do atmosfery tlenków azotu i pyłów (PM10). Zmniejszone zostanie także zużycie energii elektrycznej. W całości przedsięwzięcie będzie kosztowało ok. 32,7 mln zł.

Umowę o dofinansowanie podpisano 1 czerwca br. w Warszawie. Sygnowali ją wiceprezes zarządu NFOŚiGW Sławomir Mazurek oraz prezes zarządu ENERGA OPERATOR S.A. Alicja Klimiuk, w obecności wiceministra klimatu Ireneusza Zyski. W uroczystości uczestniczył wiceprezes zarządu ENERGA OPERATOR S.A. Marek Kasicki.

Na przekazanie 19,6 mln zł dotacji przez NFOŚiGW pozwoli zasób programu – Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych, który zasilany jest środkami Funduszu Modernizacyjnego.


Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA