REKLAMA
Motoryzacja Wiadomości

Wsparcie rozwój systemu ładowania elektryków w Zamościu

Spółka PGE Dystrybucja rozpocznie modernizację stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV Zamość dzięki dotacji z NFOŚiGW. Umożliwi to utworzenie szerokiego i lokalnego systemu ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Projekt w całości ma kosztować blisko 47,6 mln zł i zostanie zakończony w lipcu 2024 r. Realizacja odbywać się będzie w czterech etapach, co pozwoli bezpiecznie przeprowadzić roboty remontowo-budowlane na terenie stacji, odpowiednio wyposażyć jej nowy budynek, a także właściwie ułożyć linie kablowe, tak aby cały punkt transformatorowo-rozdzielczy jak najlepiej pełnił funkcje dystrybucyjno-przesyłowe. Inwestycja zaprocentuje równocześnie oszczędnościami energetycznymi, redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszeniem wydzielania dwutlenku węgla do atmosfery.

Niniejsze dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW w wys. 27,5 mln zł będzie pochodzić ze środków Funduszu Modernizacyjnego, z programu – Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA