REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wsparcie z RFRD dla obwodnicy Suwałk

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 655, który powstanie w ramach budowy wschodniej obwodnicy Suwałk, uzyska dofinansowanie ze środków RFRD w wysokości 20,2 mln zł. Planowana wartość zadania, którego inwestorem jest Miasto Suwałki, to 40,4 mln zł.

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 655 w nowym przebiegu, który jest częścią wschodniej obwodnicy Suwałk. W ramach zadania powstanie droga klasy G (główna), na odcinku od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej. Inwestycja uzupełni układ komunikacyjny miasta i pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów z centrum Suwałk. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to IV kwartał 2024 roku.

Łączna kwota wsparcia ze środków RFRD dla zadań zgłoszonych w województwie podlaskim wyniesie prawie 164 mln zł. Oprócz obwodnicy Suwałk wsparcie z RFRD uzyskały jeszcze 3 zadania zgłoszone przez Zarząd Województwa Podlaskiego:

  • Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 – kwota dofinansowania: 27 mln zł;
  • Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 – kwota dofinansowania: 62 mln zł;
  • Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 – kwota dofinansowania: 54,4 mln zł.

Dla tych zadań zostały już podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RFRD.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA