REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Wsparcie z WFOŚiGW w Krakowie dla PUK Zabierzów

9 stycznia br. WFOŚiGW w Krakowie podpisał dwie umowy pożyczek z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie na realizację zadań pn.:

1. „Modernizacja linii odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach”, w kwocie do 430.000,00 zł. Przedmiotem zadania będzie odwodnienie osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, co pozwoli na redukcję wagową osadów przekazywanych specjalistycznej firmie o 35 Mg/rok, tj. o 35%. W ramach modernizacji przewidziano zakup i montaż prasy do odwadniania wraz z pompą osadów uwodnionego i osprzętem, stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, szafy zasilająco-sterowniczej oraz wymiana niezbędnych instalacji linii osadowej.
2. „Modernizacja linii odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków w Balicach”, w kwocie do 430.000,00 zł. Przedmiotem zadania będzie odwodnienie osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Balicach, co pozwoli na redukcję wagową osadów przekazywanych specjalistycznej firmie o 52,5 Mg/rok, tj. o 35%. W ramach modernizacji przewidziano zakup i montaż: prasy do odwadniania wraz z pompą osadów uwodnionego i osprzętem, stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, szafy zasilająco-sterowniczej oraz wymiana niezbędnych instalacji linii osadowej.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu.

W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Zabierzowa umowę podpisał Prezes Zarządu – Ryszard Wilaszek.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA