Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Współpraca energetyczna Polski i Danii

Wczoraj w Katowicach minister Krzysztof Tchórzewski oraz minister energii, użyteczności publicznej i klimatu Królestwa Danii Lars Christian Lilleholt podpisali Memorandum o Porozumieniu w sprawie dialogu w obszarze energii i transformacji niskoemisyjnej.

Podpisanie Memorandum, fot. Ministerstwo Energii– Bezpośrednie kontakty ministrów naszych krajów odpowiedzialnych za kwestie energetyczne stają się dobrą tradycją. Stanowi to również potwierdzenie zainteresowania naszych krajów rozwojem wzajemnych relacji w tym sektorze – powiedział minister Tchórzewski. Podkreślił także wyjątkowość spotkania odbywającego się w ramach COP24 oraz niedawną wymianę decyzji inwestycyjnych między operatorami polskiego i duńskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe – GAZ-SYSTEM i ENERGINET.

Minister energii nawiązał również do przedstawionego w listopadzie projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. – W czasie spotkania z Ministrem Tadeuszem Skoblem, przedstawiciele Duńskiej Konfederacji Przemysłu i największych duńskich przedsiębiorstw sektora energetycznego wyrazili duże zainteresowanie propozycjami zawartymi w PEP2040. Potwierdzili także chęć zacieśniania relacji biznesowych z Polską w sektorze energii i zadeklarowali wolę wsparcia naszego kraju w dalszym rozwoju i unowocześnianiu polskiej elektroenergetyki oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami – powiedział.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie dwóch dokumentów. Pierwszy to umowa międzyrządowa w sprawie gazociągu Baltic Pipe. Podpisali ją w imieniu strony polskiej Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, natomiast ze strony duńskiej Lars Christian Lilleholt. Z kolei Memorandum o Porozumieniu w sprawie dialogu w obszarze energii i transformacji energetycznej sygnowali ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Lars Christian Lilleholt.

Na mocy umowy w sprawie Baltic Pipe rządy Polski i Danii zobowiązują się do udzielenia niezbędnego wsparcia inwestorom projektu oraz stworzenia odpowiednich ram prawnych funkcjonowania przyszłej infrastruktury.

Memorandum o Porozumieniu w sprawie dialogu w dziedzinie energii i transformacji niskoemisyjnej ustala ogólne ramy współpracy polsko-duńskiej i wyraża wspólne stanowisko stron w zakresie dążenia do globalnej transformacji w kierunku czystej energii i gospodarki niskoemisyjnej. W dokumencie Polska i Dania opowiadają się za promowaniem obopólnie korzystnego partnerstwa w zakresie dywersyfikacji źródeł energii i czystej energii oraz potencjalnej współpracy w zakresie niskoemisyjnej jej produkcji, czystych technologii energetycznych i efektywności energetycznej, a także popieraniem konstruktywnego dialogu na poziomie rządowym, biznesu i instytucji badawczych.

Tekst i zdjęcie: Radosław Dubisz, Ministerstwo Energii

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI