REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Współpraca GDDKiA z GITD w ramach KSPO

Dzięki działaniom podejmowanym między innymi przez GDDKiA udało się skutecznie przekazać w pełni sprawny Krajowy System Poboru Opłat (KSPO) do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD).

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Skuteczne przejęcie systemu i działania GDDKiA

Przykładaliśmy szczególną wagę do właściwego przeprowadzenia procedury zdawczo-odbiorczej sytemu, z zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa. Stawiane do ostatnich dni kontraktu wymogi i oczekiwania dotyczące dokumentacji, działań i procesów opisanych w planie zdawczo-odbiorczym przyniosły wymierny efekt w kolejnych wersjach dokumentacji, co finalnie przyczyniło się do skutecznego przejęcia systemu przez GITD 2 listopada 2018 r.

GDDKiA osiągnęła cel


Sprawowaliśmy właściwy nadzór nad umową dotyczącą KSPO. Proces nadzoru nad umową oparty był na modelu, w którym to wyspecjalizowana firma prowadzi na rzecz zamawiającego fachowy nadzór nad projektem. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przy wdrażaniu dużych projektów, zarówno infrastrukturalnych, jak też informatycznych. To szczególnie ważne w wypadku administracji publicznej, dla której pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów IT jest wyjątkowo trudne, ze względu na dużą konkurencję ze strony dynamicznie rozwijającej się branży. W oparciu o wskazany model, oraz zespół pracowników dedykowanych projektowi, właściwie zarządzaliśmy KSPO, nadzorowaliśmy umowę i podmiot świadczący usługi w jej ramach.

Harmonogram GDDKiA z dużym zapasem…


Na początku 2015 r., zachowując bezpieczną rezerwę czasową, podjęliśmy działania zmierzające do wyboru nowego operatora. Opracowując harmonogram zamówienia, uwzględniliśmy czas na przeprowadzenie czynności związanych ze środkami ochrony prawnej uczestników przetargu. Harmonogram, jeszcze w wariancie pesymistycznym określonym przez GDDKiA w grudniu 2016 r., gdy mogliśmy ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, kończył się podpisaniem umowy z nowym wykonawcą w pierwszym kwartale 2018 r. Wariant optymistyczny przewidywał, że podpisanie umowy z nowym wykonawcą nastąpi jeszcze w listopadzie 2017 r.
Dowodzi to tylko temu, że GDDKiA przyjęła właściwe założenia, że całość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego potrwa od 11 do 15 miesięcy (tj. od 330 do 450 dni). Średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego, wg danych, którymi dysponowała GDDKiA w 2016 r., kształtował się następująco: 2015 –100 dni, 2014 – 251 dni, 2013 – 275 dni, 2012 – 226 dni. Zatem średnia w tym okresie wyniosła 213 dni. Założenia GDDKiA w wariancie pesymistycznym przekraczały tę wartość o ponad 200 dni. Dlatego można przyjąć, że stosowna rezerwa czasowa (uwzględniająca specyfikę i skomplikowanie przetargu) została przewidziana.

…ale odwołań było zbyt wiele


W chwili ogłoszenia przetargu, trudne były do przewidzenia postępowania odwoławcze na tak dużą skalę. Liczba odwołań negatywnie wpłynęła na prowadzone postępowanie przetargowe.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA