Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Współpraca PEJ i Politechniki Warszawskiej

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej (PW).

 

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Umowę o współpracy między PEJ i PW podpisano 7 sierpnia 2023 r. w gmachu głównym warszawskiej uczelni.

To kolejna tego typu umowa inwestora odpowiedzialnego za budowę i późniejszą eksploatację elektrowni jądrowych, które powstają w ramach Programu polskiej energetyki jądrowej. Celem współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych z Politechniką Warszawską jest wsparcie procesu budowy kadr dla przemysłu jądrowego w Polsce.

– Pierwsza elektrownia jądrowa będzie największą inwestycją w sektorze energetyki i w historii Polski. Elektrownia na Pomorzu może pokryć zapotrzebowanie na prąd nawet 12 mln gospodarstw domowych w Polsce. Skala inwestycji związanych z energetyką jądrową w Polsce może przełożyć się na wzrost gospodarczy o blisko 1% PKB. W kontekście gospodarczym elektrownie jądrowe zahamują wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet mogą je obniżyć dla odbiorcy końcowego. Nawet 70 proc. wartości inwestycji w energetykę jądrową może zostać zrealizowane przez polskie firmy. Polski przemysł może uczestniczyć w inwestycji w minimum 40 proc. wartości budowy pierwszego bloku jądrowego i w przyszłości ten udział będzie systematycznie rósł. Bardzo potrzebujemy polskich inżynierów, którzy będą uczestniczyć w procesie budowy polskich elektrowni jądrowych. Dlatego podpisywane dziś porozumienie to krok do przodu i odpowiedź na zapotrzebowanie w najbliższych latach – Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska już teraz nad Wisłą działa około 80 firm, które realizują zlecenia dla dostawców technologii jądrowych na świecie. Kolejne 300 podmiotów jest gotowych do włączenia się w polski jądrowy łańcuch dostaw w ramach realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

– Dynamiczny rozwój sektora jądrowego i nabywanie przez polskie firmy nowych kompetencji w związku z przyspieszeniem prac nad realizacją „Programu polskiej energetyki jądrowej” będzie wymagać odpowiednio wykształconego zaplecza kadrowego. Wierzę, że współpraca z jedną z najlepszych technicznych szkół wyższych w Polsce pomoże w osiągnięciu tego celu – mówi Łukasz Młynarkiewicz, p. o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Umowa między PEJ i PW przewiduje współpracę merytoryczną i badawczą. Zawiera także rozwiązania dotyczące współdziałania w zakresie opracowania i wdrożenia programów stypendialnych, współorganizowania konkursów na prace naukowe czy konkursów projektowych. W ramach umowy spółka-inwestor oraz uczelnia zobowiązują się pracować wspólnie nad programem studiów, aby umożliwić uzyskanie przez absolwentów PW wiadomości i umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia w sektorze jądrowym.

– Politechnika Warszawska od wielu lat kształci kadry dla sektora jądrowego, mamy również wielu wybitnych ekspertów w tej dziedzinie. Realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej i związany z tym rozwój całej branży zwiększa znacząco zapotrzebowanie zarówno na wykształconą kadrę inżynierską, jak i na ekspertów w tym zakresie. Jestem pewien, że współpraca pomiędzy Politechniką Warszawską a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe pozwoli na zapewnienie Polsce specjalistów najwyższej klasy, którzy nie tylko będą mogli budować bezpieczne i nowoczesne elektrownie atomowe, ale również znajdą w nich zatrudnienie jako osoby nadzorujące pracę siłowni, czy utrzymujące reaktory i całą infrastrukturę w pełnej sprawności – powiedział po podpisaniu umowy prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

Pracownicy Polskich Elektrowni Jądrowych podejmą się przygotowania i prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych dla studentów w ramach prowadzonych przez uczelnię studiów I i II stopnia. Ponadto, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej w kraju elektrowni jądrowej zobowiązała się do organizacji płatnych staży dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów uczelni związanych z energetyką jądrową.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI