REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Współpraca PIG-PIB i Stowarzyszenia buildingSMART Polska

26 listopada w Warszawie dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat podpisał list intencyjny o nawiązaniu i kontynuacji współpracy między PIG-PIB a Stowarzyszeniem buildingSMART Polska.

Podpisanie listu intencyjnego, fot. PIG-PIB
Podpisanie listu intencyjnego, fot. PIG-PIB
Współpraca dotyczyć będzie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych, jak również podejmowania wspólnych inicjatyw. List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony.

Ponadto na spotkaniu obecni byli: dr Edyta Majer – Kierownik Zespołu Geologii Inżynierskiej w Centrum Geozagrożeń PIG-PIB , Anna Rydzy – Kierownik Biura buildingSMART Polska, Grzegorz Kacprzak – Kierownik Zespołu Projektowego Geotechniki i Fundamentowania, Biuro Techniczne WARBUD S.A., Seweryn Bodus – Asystent Projektanta, Zespół Projektowy Geotechniki i Fundamentowania, Biuro Techniczne WARBUD S.A. oraz Paweł Pietrzykowski – geolog inżynierski, Zespół Projektowy Geotechniki i Fundamentowania, Biuro Techniczne WARBUD S.A.

BuildingSMART to niezależna międzynarodowa organizacja o charakterze non-profit, która rozwija, standaryzuje i udostępnia rozwiązania technologiczne, służące wymianie danych BIM, czyli cyfrowej informacji o cechach fizycznych i funkcjonalnych obiektu budynku. Stanowi to podstawę do podejmowania decyzji na wszystkich etapach inwestycji: od stworzenia koncepcji, poprzez realizację, aż po zarządzanie i eksploatację. Z kolei openBIM to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach oraz wymianie informacji. openBIM to inicjatywa buildingSMART oraz wiodących dostawców oprogramowania, wykorzystujących otwarty Model Danych buildingSMART.

Polski oddział Stowarzyszenia został utworzony 5 czerwca 2019 r. Obecnie w Stowarzyszeniu działa 13 firm, a partnerami jest 7 podmiotów – włącznie z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB
.
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB stosuje już innowacyjne rozwiązania, związane z wdrażaniem i stosowaniem narzędzi klasy Business Intelligence. Stwarzają one wiele możliwości, m.in. integrację danych z różnych źródeł w spójnej postaci (punkt, czas, lokalizacja), analizy w czasie rzeczywistym, czy dostarczaniem informacji oraz alertowaniem.

Posiadamy też dane geologiczne na potrzeby rozwiązań geoBIM i Smart City – zgromadzone w Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), z której udostępniamy ponad 400 000 profili otworów wiertniczych, 30 warstw informacyjnych GIS oraz ponad 3200 map, ujętych w 15 atlasach geologiczno-inżynierskich. Są to dane o geomorfologii, gruntach i skałach i ich parametrach fizyczno-mechanicznych, występowaniu i głębokości wód gruntowych, warunkach budowlanych oraz o naturalnych i antropogenicznych zagrożeniach geologicznych. Dzięki temu, możemy wykonywać wizualizacje 3D budowy geologicznej i wspierać wybór optymalnej lokalizacji inwestycji.

PIG-PIB brał także udział, jako lider konsorcjum, w opracowaniu „Wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego”, które zawierają elementy geoBIM i będą stosowane przy realizacji nowych inwestycji drogowych w GDDKiA.

Tekst: Anita Starzycka, Edyta Majer, materiały prasowe Stowarzyszenia buildingSMART Polska
Zdjęcie: PIG-PIB

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA