REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Współpraca PIG-PIB z MON

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy nawiązał współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Podpisana właśnie umowa dwustronna zakłada wymianę produktów oraz danych geograficznych, geologicznych i geoprzestrzennych znajdujących się w zasobach stron.

Zdjęcie: Michał Zieliński, www.pgi.gov.pl

Umowę parafowali: płk Leszek Paszkowski, Szef Rozpoznania Geoprzestrzennego oraz prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor PIG-PIB.

Oprócz udostępniania danych, porozumienie zakłada także wymianę doświadczeń w zakresie realizacji czynności analitycznych, udzielania specjalistycznego wsparcia merytorycznego, technicznego i osobowego oraz, w razie potrzeby, powoływania wspólnych zespołów roboczych. W umowie zapisano ponadto wzajemne prowadzenie działań szkoleniowych i udostępnianie zasobów e-learningowych znajdujących w zasobach sygnatariuszy.

Instytut dzięki współpracy zyska dostęp do wybranych materiałów z Wojskowego Zasobu Geograficznego. Najistotniejsza będzie możliwość skorzystania z aktualnych podkładów topograficznych w różnych skalach i zobrazowań pozyskanych z pułapu lotniczego i satelitarnego.

Umowa została zawarta bezterminowo, a jej realizacja ma być rokrocznie analizowana przez strony.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA