REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Współpraca PKP i Miasta Rybnik

2 lutego 2018 r. Miasto Rybnik i PKP S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy zagospodarowaniu kolejowych gruntów w Rybniku. Około 20 ha nieruchomość może zostać przeznaczona na cele logistyczne.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Miastem Rybnik, a PKP S.A. jest pierwszym krokiem do powstania w Rybniku terminala multimodalnego lub punktu koncentracji prac przeładunkowych i usług logistycznych. Możliwość realizacji inicjatywy w zakresie infrastruktury logistycznej jest jednym z efektów budowy drogi Racibórz – Pszczyna na terenie Rybnika wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Tego typu terminale multimodalne powstają w miejscach dobrze skomunikowanych, zarówno w zakresie transportu szynowego, jak i drogowego.

– Realizacja tego projektu przyczyniłaby się do ożywienia życia gospodarczego nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie –
przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Firmy zyskałyby nową możliwość obsługi logistycznej, co z pewnością wpłynęłoby na podniesienie ich konkurencyjności. Wdrożenie projektu pozwoliłoby też na nadanie priorytetu transportowi szynowemu, poprzez przeniesienie strumienia ładunków z transportu samochodowego na rzecz transportu kolejowego. W ten sposób ograniczony zostałby najbardziej uciążliwy dla mieszkańców transport kołowy realizowany przez duże i ciężkie samochody, co z kolei będzie miało bardzo istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie kongestii oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach – wskazuje prezydent.Koncepcja zakłada budowę terminala wraz z obiektami infrastruktury magazynowo-logistycznej na gruncie o powierzchni około 20 ha na terenie międzytorza w pobliżu stacji Rybnik Towarowy. Plany zagospodarowania dotyczą gruntów PKP S.A. przy ul. Kadłubka, na których dawniej znajdowała się grupa torów odjazdowych. Obszar ten znajduje się w pobliżu dwóch ważnych węzłów powstających na drodze Racibórz – Pszczyna – węzła Chwałowickiego i węzła Wodzisławskiego.Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, Miasto Rybnik deklaruje wsparcie przy tworzeniu optymalnego połączenia terminala z jego otoczeniem komunikacyjnym – między innymi przez realizację drogi dojazdowej do terenów przyszłej inwestycji – oraz współpracę na etapie uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji. PKP S.A. będzie natomiast udzielać przyszłemu inwestorowi pełnego wsparcia posiadanym know-how.- Jako Grupa PKP chcemy aktywniej angażować się w działania branży logistycznej. Stąd pomysł na wykorzystanie części gruntów należących do PKP S.A. na cele logistyczne. Jednym z nich jest właśnie teren w Rybniku –
mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. – Taka inwestycja przyniesie korzyści nie tylko dla PKP S.A., ale również dla Miasta. Powstanie terminala multimodalnego pozwoliłoby na utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz wpłynie na poprawę obsługi transportowej regionu z wykorzystaniem kolei – dodaje.Podpisany list intencyjny to kolejny krok w kierunku zagospodarowania nieruchomości PKP S.A. dla potrzeb rynku TSL. W styczniu br. spółka podpisała podobne listy z Pocztą Polską, a także z Urzędem Miasta Konina i Wielkopolskim Centrum Logistycznym.

Autor: Polskie Koleje Państwowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA