REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Współpraca PKP z PE i KE

20 lutego przedstawiciele PKP wzięli udział w rozmowach w Parlamencie Europejskim na temat praw pasażerów. Na spotkaniu z Violetą Bulc zostały poruszone kwestie finansowania unijnego.

20 lutego 2018 r., na zaproszenie Karola Delli – przewodniczącej Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, Andrzej Olszewski – członek zarządu PKP S.A. wziął udział jako jeden z panelistów w wysłuchaniu publicznym zorganizowanym dla posłów Komisji Transportu i Turystyki nt. nowego projektu zmian Rozporządzenia praw i obowiązków pasażera w transporcie kolejowym. W swoim wystąpieniu, poprzedzającym dyskusję z europosłami, prezes Olszewski pokreślił pozytywne zmiany, jakie zachodzą w polskim i europejskim sektorze kolei, oraz wyzwania stojące przed kolejami w obszarze cyfryzacji i inwestycji. Ponadto przedstawiciel PKP S.A. odniósł się do propozycji zapisów KE w obszarze biletów bezpośrednich, zakresu rozporządzenia oraz odpowiedzialności z tytułu siły wyższej w transporcie kolejowym. Na zakończenie spotkania PKP S.A. – w kontekście trwającej debaty nad przyszłym budżetem UE – apelowała o konieczność zapewnienia środków unijnych po 2020 roku dla kontynuowania inwestycji kolejowych służących pasażerom w obszarach taboru, dworców i infrastruktury liniowej. Grupa PKP była jedyną organizacją kolejową, która otrzymała zaproszenie od szefowej Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim.
 


Tego samego dnia Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A. oraz Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP S.A. w Brukseli spotkali się Violetą Bulc, komisarz ds. Transportu Unii Europejskiej. Obok omówienia najważniejszych priorytetów transportowych, do których KE zalicza rozwój sieci TEN-T, cyfryzację, realizację założeń polityki transportowej UE, prezes Olszewski wskazał na konieczność kontynuowania inwestycji w sektorze kolejowym i zapewnienia środków unijnych na ten cel w nowej perspektywie finansowej, podkreślając wartość dodaną, jaką niosą ze sobą środki spójnościowe.
 


Warto podkreślić, ze spółki Grupy PKP (PKP PLK oraz PKP CARGO) uzyskały pozytywną ocenę dla 23 projektów złożonych w ramach instrumentu CEF – „Łącząc Europę” w obecnej perspektywie finansowej i alokowały całą dostępną kwotę dla kolei z koperty spójnościowej w CEF.

Autor: Polskie Koleje Państwowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA