REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Współpraca PLK i AB LTG Infra

Polskie Linie Kolejowe wzmacniają współpracę z AB LTG Infra – litewskim zarządcą infrastruktury kolejowej na rzecz poprawy komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Litwą.

 
Zdjęcie: Gabriela Juszczuk, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Gabriela Juszczuk, www.plk-sa.pl
Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i litewskiego zarządcy infrastruktury kolejowej AB LTG Infra na wspólnym spotkaniu w ramach funkcjonowania Polsko-Litewskiej Grupy Infrastrukturalnej określili obszary dalszej współpracy i wymiany doświadczeń dla polepszenia jakości prowadzenia ruchu kolejowego na odcinkach transgranicznych. Rozmawiano także o wzmocnieniu współpracy w zakresie udostępnienia i utrzymana linii kolejowych oraz możliwościach zwiększenia przewozów pomiędzy Polską a Litwą. W rozmowach uczestniczyli Karolis Sankovski, dyrektor generalny AB LTG Infra oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Omawiano doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych, szczególnie w zakresie międzynarodowego projektu Rail Baltica. Ważną częścią spotkania była wizyta techniczna na placu budowy stacji Białystok oraz mostu kolejowego nad rzeką Narwią. Delegacja litewska ze szczególnym zainteresowaniem przyjęła informacje o realizacji projektu Rail Baltica, a zwłaszcza te dotyczące wypracowania wspólnych podejść i rozwiązań technicznych.

Podczas spotkania przedstawiciele PLK i AB LTG Infra uzgodnili kontynuację współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Zainteresowanie strony litewskiej rozwojem współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., beneficjentem największej ilości środków UE na realizację projektów inwestycyjnych, dowodzi o atrakcyjności PLK jako partnera w tym obszarze.

Polsko-Litewska Grupa Infrastrukturalna została powołana w 2021 roku. Grupa współpracuje na rzecz poprawy komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Litwą. Działania dotyczą m.in. wymiany doświadczeń i informacji przy modernizacji Rail Baltica, współdziałania w kwestii rozwoju połączeń transgranicznych, w tym wdrażania rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych oraz wprowadzania systemu ERTMS. Ponadto obaj zarządcy infrastruktury będą dalej wzmacniać współpracę w zakresie udostępnienia i utrzymana linii kolejowych.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA