REKLAMA
Drogi Wiadomości

Współpraca Polski i Czech na rzecz usprawnienia inwestycji drogowych

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury regularnie spotykają się ze swoimi czeskimi odpowiednikami, a tematem rozmów są m.in. transgraniczne inwestycje drogowe.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
W 2017 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wspólnie ze swoim czeskim odpowiednikiem, ministrem Danem Tokiem, podpisali dwa oświadczenia: w sprawie współpracy dotyczącej realizacji drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i autostrady D11 po stronie czeskiej (23.01.2017 r.) oraz w sprawie dalszego wzmacniania potencjału infrastruktury transportowej na pograniczu obu państw (17.07.2017 r.). Potwierdzono w nich priorytetowe traktowanie przez oba państwa realizacji trasy S3 – D11.

W 2017, 2018 i 2019 r. odbywały się również staże pracowników czeskiego Ministerstwa Transportu w Polsce. Ich celem była m.in. wymiana doświadczeń w zakresie stosowania specustawy drogowej, która ma pozwolić na przyjęcie w Republice Czeskiej rozwiązań umożliwiających szybszą realizację inwestycji drogowych.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA