REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Współpraca polsko-węgierska w transporcie

28 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie ministra Adamczyka z Peterem Szijjartó, ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier. Rozmawiano m.in. o rozwój KDP w Grupie V4, stanie budowy i możliwości rozszerzenia Via Carpatia.

W spotkaniu uczestniczyli również wiceministrowie Mikołaj Wild i Andrzej Bittel.

Minister A. Adamczyk podkreśli, że Węgry są naszym strategicznym partnerem w dziedzinie transportu. Współpraca między Polską a Węgrami koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu połączeń drogowych i kolejowych. Istotny jest także wspólny głos państw Grupy Wyszehradzkiej na forum Unii Europejskiej, zwłaszcza podczas negocjacji nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE czy Pakietem Mobilności.

Rozwój Kolei Dużych Prędkości w Grupie Wyszehradzkiej

Dominującym tematem rozmów ministrów były sprawy związane z projektem połączenia kolejowego dużych prędkości pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami.

– Wdrożenie koncepcji Kolei Dużych Prędkości w państwach Grupy Wyszehradzkiej stanowi najlepsze świadectwo „transportowej świadomości” państw naszego regionu, tj. konieczności zaangażowania się w rozwój zaawansowanego technologicznie i jednocześnie zrównoważonego ekologicznie transportu –
powiedział minister A. Adamczyk.

Potwierdził otwartość Polski na inicjatywę połączenia szybką koleją Warszawy i Budapesztu.

– Konieczne jest jednak przeanalizowanie i omówienie wszystkich możliwych wariantów jej docelowego kształtu na obszarze państw Grupy Wyszehradzkiej i całego regionu Europy Centralnej –
dodał minister.

Obecnie wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej potwierdzają, że szybka kolej przyczyni się do większej konkurencyjności transportu kolejowego. Prowadzą również prace analityczne dotyczące koncepcji budowy linii kolei dużych prędkości.

W październiku 2018 r. w Štrbskim Plesie na Słowacji ministrowie transportu Krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali list intencyjny ws. Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, Budapesztem, Bratysławą i Pragą. Postanowili utworzyć grupę roboczą, do której zadań należy m.in. nadzór nad przygotowaniem i ocena założeń studiów wykonalności projektu sieci kolei dużych prędkości oraz koordynacja wymiany informacji. Stronie polskiej przewodniczy w tych zadaniach wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wspólnym głosem o Pakiecie Mobilności

Minister A. Adamczyk podziękował Węgrom za dotychczasową współpracę w prezentowaniu wspólnego stanowiska na forum Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego. Dotyczy to zwłaszcza wsparcia udzielonego na początku stycznia br. w Brukseli, w przededniu głosowania projektów sprawozdań w Komisji ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

– Głosowanie nie zakończyło prac nad regulacjami, dlatego chcielibyśmy kontynuować bardzo dobrą współpracę i zabiegać o wypracowanie zrównoważonych rozwiązań dla transportu drogowego –
powiedział minister A. Adamczyk.

Zapowiedział, że Polska będzie sprzeciwiać się protekcjonistycznym oraz restrykcyjnym zapisom ograniczającym wykonywanie przewozów.

O rozwoju szlaku Via Carpatia

Tematem rozmów ministra A. Adamczyka z minister P. Szijjartó był również stan budowy i możliwości rozszerzenia szlaku Via Carpatia o kolejne kraje. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt wniosku do Komisji Europejskiej o włączenie Via Carpatii do sieci bazowej TEN-T, której rewizja jest przewidziana w 2023 r. Będzie to podstawą do dalszych działań politycznych państw członkowskich inicjatywy, już w nowej kadencji instytucji europejskich.

Włączenie szlaku Via Carpatia do sieci TEN-T zwiększy prawdopodobieństwo zdobycia na ten cel środków UE. Otwarcie tej inicjatywy na inne kraje, w tym spoza UE, wzmocni współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego UE i przyczyni się do zwiększenia wymiany gospodarczej z państwami Bliskiego Wschodu.

Obecnie szlak Via Carpatia liczy ponad 7700 km i biegnie przez regiony zamieszkałe przez ponad 110 mln ludzi. Na terytorium Polski Via Carpatia liczy 633 km, a kluczową arterią stanowiącą oś korytarza jest droga ekspresowa S19 biegnąca wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju. Na północy, przez drogę ekspresową S16 łączy się z innym kluczowym projektem łączącym Litwę z Polską – drogą S61, zwaną Via Baltica. Wdrożenie inicjatywy utworzenia szlaku Via Carpatia wpisuje się w proces postępującej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA