REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Współpraca spółek GAZ-SYSTEM i ORLEN

Spółki GAZ-SYSTEM i ORLEN podpisały list intencyjny dotyczący podjęcia działań związanych z przygotowaniem warunków do wdrożenia technologii wychwytywania, przesyłu i sekwestracji CO2.

W grę wchodzi m.in. transport rurociągami dwutlenku węgla z zakładów przemysłowych do miejsc magazynowania. Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych jest szansą na zachowanie konkurencyjności w branżach, m.in. nawozowej, hutniczej i cementowej. Stanowi także istotny element dążenia do osiągniecia neutralności klimatycznej.

List intencyjny podpisany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ORLEN przewiduje podjęcie współpracy w postaci koordynacji działań dotyczących między innymi opracowania i realizacji rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne wdrażanie w Polsce technologii wychwytywania, przesyłu i magazynowania dwutlenku węgla. Istotnym elementem tego procesu będzie zdefiniowanie zasad prowadzenia tego rodzaju działalności i w przyszłości stworzenie warunków do transportu rurociągami dwutlenku węgla z miejsc jego produkcji i wychwytu do miejsc magazynowania.

Współpraca pomiędzy GAZ-SYSTEM i ORLEN jest wyrazem wspólnych działań spółek Skarbu Państwa na rzecz transformacji energetycznej Polski i Europy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA