REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Współpraca Wodociągów Warszawskich z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

6 marca 2023 r. Wodociągi Warszawskie zawarły z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego umowę o współpracy.

 

Zdjęcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl
Zdjęcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl

Daje ona początek wymianie wiedzy, doświadczeń oraz materiałów badawczych do realizacji projektu badawczego w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025. Będzie też krokiem w stronę realizacji założeń nowej unijnej tzw. Dyrektywy Ściekowej.

W projekcie pn.: „Badania naukowe i ocena wpływu jakości życia na stan zdrowia, z uwzględnieniem narażenia na czynniki środowiskowe” przedmiotem badań będą próbki ścieków pobierane z systemu sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni. Wodociągi Warszawskie dostarczą je Instytutowi zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Następnie przekazany materiał umożliwi Instytutowi realizację badań ujętych w projekcie dotyczącym ustalenia zależności pomiędzy jakością życia a stanem zdrowia.

W zamian Instytut opracuje właściwe procedury badawcze i w oparciu o nie będzie wykonywał badania próbek ścieków w takim zakresie, jaki jest przewidziany w projektowanej obecnie Dyrektywie Ściekowej. W projekcie zawarto m.in. wymóg wdrożenia przez państwa unijne monitoringu jakości ścieków pod kątem mikrozanieczyszczeń oraz parametrów zdrowia publicznego.

Efektem projektu będzie stworzenie, w oparciu o analizę ścieków, narzędzia do monitorowania rozprzestrzeniania się patogennych wirusów, szczepów bakterii lekoopornych, pasożytów oraz substancji, dla których wyznaczono limity występowania w ściekach. Monitoring będzie oparty na analizie jakościowo-ilościowej ścieków. Współpraca w ramach podpisanej umowy potrwa do grudnia 2024 r.

Źródło: tekst Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA