REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano ofertę na dokumentację dla rozbudowy węzła A4 Kraków Południe

Oferta konsorcjum MPRB, Mosty Kraków i MP Infra została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu z DK7.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Konsorcjum wyceniło koszt opracowania dokumentacji oraz sprawowania nadzoru autorskiego po uzyskaniu decyzji administracyjnych na ponad 1 mln 573 tys. zł.

Pozostali, biorący udział w przetargu wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołania od dokonanego wyboru. Jeżeli odwołań nie będzie podpiszemy umowę z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę i rozpoczną się prace projektowe.

Zadanie dla wykonawcy


Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych, Studium Eechniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wykonawca dokumentacji będzie odpowiadał na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawował nad nią nadzór autorski.

Zwiększy się płynność ruchu


Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększona będzie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w kierunku Zakopanego. Konieczna jest likwidacja sygnalizacji świetlnej oraz przebudowa skrzyżowania ulicy Taklińskiego i Poronińskiej. W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic. Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja, deklaruje partycypację w kosztach odszkodowań i części robót. Zostanie zawarte porozumienie z miastem Krakowem w sprawie współfinansowanie tego zadania.

Oczekiwana inwestycja


O tym, że rozbudowa węzła A4 Kraków Południe jest potrzebna mówiło się od dawna, jednak by przystąpić do projektowania i później realizacji zadania niezbędne są środki finansowe. 5 października 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji, co umożliwiło rozpoczęcie przygotowań i ogłoszenie przetargu.

Węzeł Kraków Południe rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa A4, DK7 i miastem Kraków. Według prowadzonych obserwacji natężenia ruchu, na tym odcinku autostrady przejeżdża już średnio ponad 70 tys. pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych jeden z pasów autostrady na obu jezdniach jest blokowany przez pojazdy oczekujące na włączenie się do DK7 w kierunku południowej granicy Polski (DK7 i DK47) oraz w kierunku Bielska-Białej i Cieszyna (zjazd z DK7 na DK52 w Głogoczowie). Zatłoczona jest także ul. Zakopiańska, na której koncentruje się ruch z centrum miasta. Te potoki ruchu łączą się na miejskim odcinku DK7, gdzie na długości 1,3 km są cztery skrzyżowania z sygnalizacjami świetlnymi, co powoduje spiętrzenie ruchu, a kolejka samochodów czekających na zjazd z autostrady na południe Polski sięga często kilku kilometrów. Według generalnego pomiaru ruchu z 2015 r. na odcinku DK7 pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdżało średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę.

Prace dokumentacyjne związane z rozbudową węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2021-2024, a realizacja robót na lata 2025-2026.

Tekst: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA