REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano ofertę na dokumentację rozbudowy DK7 w Głogoczowie

Krakowski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie STEŚ-R dla rozbudowy 4 km odcinka DK7 w Głogoczowie. Spośród czterech złożonych ofert została wybrana firmy Mosty Katowice.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Wartość wybranej oferty to 3 340 188 zł. Jeśli nie pojawią się odwołania, GDDKiA podpiszę umowę z wykonawcą.

Zadanie w trzech etapach


Etapy I oraz II obejmują opracowanie STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przygotowana zostanie również dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, geofizyczna i Program funkcjonalno-użytkowy.

Etap III przeznaczony jest na udzielanie odpowiedzi oferentom już na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Termin wykonania zadania

Całość prac wykonawca będzie musiał zrealizować w ciągu 35 miesięcy. Jeżeli dla inwestycji będzie wymagany raport oddziaływania na środowisko, ten czas może się wydłużyć do 41 miesięcy.

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu


Głównym celem rozbudowy drogi krajowej nr 7 w Głogoczowie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma ona nastąpić poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych, jakimi są m.in. trzy kolizyjne skrzyżowania drogi krajowej nr 7. Zakładana jest również likwidacja zjazdów i budowa dodatkowych jezdni w celu zapewnienia obsługi terenów przyległych. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie odseparowany od lokalnego, co poprawi przepustowość i bezpieczeństwo na DK7. Przeprowadzona będzie także korekta nienormatywnego łuku i tym samym poprawiona zostanie geometria drogi krajowej. Powstaną dodatkowe pasy ruchu dla skręcających na skrzyżowaniach w prawo.

W ciągu ostatnich pięciu lat ruch na DK7 pomiędzy Krakowem i Głogoczowem wzrósł o 29 proc. Na odcinku Kraków – Mogilany wynosi już średnio 57 473 poj./dobę, a dalej do Głogoczowa 52 059 poj./dobę. Na wzrost ruchu lokalnego duży wpływ ma rozwój budownictwa jednorodzinnego na południe od Krakowa i lokalizacja firm przy popularnej DK7. Od wielu lat obserwowana jest pod tym względem tendencja wzrostowa. Od 2017 r. funkcjonują dwie kładki dla pieszych, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców, jednak konieczna jest już także przebudowa skrzyżowań uwzględniająca wzrost natężenia ruchu.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA