REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano oferty na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnic i rozbudowy DK22

GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji dla 6 zadań o łącznej długości 57,4 km na DK22 obejmujących rozbudowę drogi wraz z budową 4 obwodnic.

 
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Oferta poznańskiego Biura Projektów Trasa została wybrana dla odcinków granica województwa – Człopa, obwodnicy Człopy, obwodnicy Wałcza, odcinka Ostrowiec Szwecja oraz obwodnicy Szwecji.

Natomiast dla zadania obejmującego rozbudowę DK22 na odcinku Człopa – Wałcz wraz z obwodnicą Rusinowa została wybrana oferta firmy Transprojekt Gdański. Łączna wartość wybranych ofert dla wszystkich 6 zadań to około 8,3 mln złotych. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyników przetargu, po upływie tego terminu będziemy mogli zawierać umowy z wybranymi firmami.

Dokumentacja dla inwestycji


Proces przygotowawczy dla tych inwestycji rozpoczyna się od początku, także wykonawcy będą musieli opracować dokumentację studialną z uzyskaniem koniecznych decyzji środowiskowych. Następnie będą wykonywane elementy Koncepcji Programowych wraz z badaniami geologicznymi. W przypadku odcinków bez obwodnic projektant będzie musiał również przygotować szczegółową dokumentację techniczną.

DK22 w lepszym standardzie


Droga krajowa nr 22 będzie projektowana jako droga jednojezdniowa dwoma pasami ruchu o szerokości po 3,5 metra. Skrzyżowania i zjazdy będą ograniczone, a tam gdzie będzie to konieczne będą przewidziane wiadukty. Nawierzchnia drogi będzie miała nośność podniesioną do 11,5 ton na oś, co przełoży się na jej większą trwałość i wytrzymałość. Celem podniesienia bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu przewidziano również ciągi pieszo-rowerowe.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA