REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wybrano oferty na wykonanie kompleksowych dokumentacji 3 obwodnic w ciągu DK78

Szczeciński Oddział GDDKiA wybrał oferty na wykonanie kompleksowych dokumentacji dla 3 obwodnic. Dokumentacja powstanie dla obwodnic: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów.

  Dokumentacje obejmują swoim zakresem zaprojektowanie nowych przebiegów dróg o łącznej długości prawie 25 km. Realizację tych inwestycji zaplanowano w latach 2023-2025.

Obwodnica Kroczyc

 

17 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Z trzynastu złożonych ofert,  najkorzystniejszą  złożyła spółka Gramar z Lublińca o wartości  1 999 980  zł.

Termin realizacji


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie  109  miesięcy, na co składają  się:  23  miesiące  na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,  7  miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,  79  miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). 

Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km.

Obwodnica Pradeł

 

14 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy  Pradeł  w ciągu drogi krajowej nr 78.  Z  jedenastu  złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyła spółka Gramar z Lublińca o wartości  1 180 554  zł. 

Termin realizacji   


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie  107  miesięcy, na co składa się:  21  miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,  7  miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,  79  miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). 

Długość obwodnicy wyniesie ok. 2,2 km.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów

 

21 lipca 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78.  Z trzynastu złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyła spółka Mosty Katowice  o wartości  3 472 044  zł.

Termin realizacji


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie  110  miesięcy, na co składają  się:  24  miesiące  na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,  7  miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,  79  miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). 

Długość obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km.

Cel


Te trzy inwestycje są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ujęcie w  rządowym  Programie budowy 100 obwodnic umożliwiło  przyspieszenie ich realizacji. Podstawowym celem budowy obwodnic  Kroczyc,  Pradeł, Szczekocin i Goleniów jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78, przyczyni się  to  do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowane odcinki drogi, okrążając miejscowości,  przejmą  znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Poprawi  to bezpieczeństwo  mieszkańców oraz zwiększy przepustowość  połączenia,  z jednej strony z autostradą A1, z drugiej z drogą ekspresową S7 na wysokości Jędrzejowa.

Tekst i grafiki: GDDKiA O/Szczecin
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA