Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

S1 Pyrzowice – Podwarpie

Wczoraj został wybrany wykonawca budowy drugiej jezdni drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie. Inwestycje wykona konsorcjum firm: Rubau Polska i Construcciones Rubau za 121 769 949,10 zł w czasie 20 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie będzie się wliczało okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Zamówienie realizowane będzie w formule „buduj”.Po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy, Zamawiający przekaże dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w I kwartale 2019 r. Lata realizacji 2019-2022. Wybrany Wykonawca będzie miał za zadnie wybudowanie drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,722 km, w tym obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wyposażenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. W latach 2005-2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010-2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 913. Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parametry drogi ekspresowej: - klasa drogi: S - prędkość projektowa: 100 km/h - liczba pasów ruchu: 2x2 pasy ruchu - szerokość pasa ruchu: 3,50 m - szerokość jezdni: 7,00 m - szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m - szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 3,00 – 6,30 m - szerokość poboczy: min. 0,75 m - kategoria obciążenia ruchu: KR6 - obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś Autor: GDDKiA O/Katowice
Ten i wiele innych artykułów przeczytasz z aktywną prenumeratą lub subskrypcją
Czytelnicy z aktywną prenumeratą lub subskrypcją mają nieograniczony dostęp do dodatkowych materiałów z serwisu i czasopisma
Jeszcze kilka kliknięć i będziesz mógł/a cieszyć się z dostępu do treści!
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI