REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę awaryjnej naprawy S1 w Lalikach

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Firma zaoferowała wykonanie umowy za ponad 17,7 mln zł, deklarując jednocześnie wydłużenie okresu gwarancji jakości o 2 lata. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy (bez okresów zimowych) na wykonanie całości zakresu inwestycji.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Zadaniem wykonawcy będzie usunięcie uszkodzeń korpusu drogowego na odcinku około 400 m, a następnie jego wzmocnienie i odtworzenie. Pozwoli to przywrócić pełną funkcjonalność drogi i zapewni ochronę przed dalszym zniszczeniem.

Przyczyna uszkodzeń

Niekorzystne warunki pogodowe z początku lutego br., w postaci opadów deszczu oraz dodatniej temperatury sprzyjającej intensywnym roztopom, spowodowały nasiąkniecie gruntu i korpusu drogowego. W efekcie doprowadziły do utraty ich stateczności i osunięcia muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennych oraz krawędzi jezdni. Doraźnie, do czasu wyłonienia wykonawcy robót, zabezpieczono miejsce obrywu przed dalszym namakaniem. Dodatkowo, w trybie awaryjnym, wprowadzono na tym odcinku drogi ekspresowej ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Pozwoliło to odciążyć jezdnię i maksymalnie odsunąć tor jazdy od uszkodzonej krawędzi jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu wybudowania bypassu pomiędzy S1 a odcinkiem równoległej drogi gminnej.

Zakres prac naprawczych

Objazd umożliwi rozpoczęcie prac naprawczych, rozbiórkę korpusu drogowego do poziomu terenu rodzimego, a następnie jego odbudowę w technologii gwarantującej bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. Przewiduje się również wykonanie strefy przejściowej istniejącego nasypu i dobudowę nasypu do istniejącego. Zaprojektowano wykonanie w podstawie nasypu materaca geosyntetycznego z geosiatek oraz kruszywa zabezpieczającego przed podsiąkaniem kapilarnym wody z podłoża. Konstrukcja nawierzchni drogi zostanie odtworzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. Całość zakończy wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Odtworzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami BRD. Tymczasowy łącznik objazdu zostanie rozebrany, a wykorzystywana w nim droga gminna odtworzona.

Źródło finansowania

Inwestycja przeznaczona jest do  finansowania ze środków budżetowych, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA